India

ชิวาจิ ชินเด

ชิวาจิ ชินเด

ในหมู่บ้านอาวาซาริ (village of Awasari) ในรัฐปัญ ประเทศอินเดีย (the District of Pun India) ชิวาจิ ชินเด และภรรยาของเขา รีแชม ชินเด (Resham Shinde) คือ เกษตรกรผู้มุ่งมั่น ทั้งสองได้เปลี่ยนดินที่แข็งกระด้างราวกับหินให้กลายเป็นผืนดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกที่สุด ผืนดินที่ได้รับมรดกมาจากปู่ทวดได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากสองสามีภรรยาคู่นี้ เมื่อทั้งสองตัดสินใจที่จะใช้ปุ๋ยทดลอง เอ็น พี เค (NPK test) และส่วนผสม เอฟ วาย เอ็น (mixed FYM) เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน หลังจากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เกษตรกรทั้งสองก็ใช้ระบบการจัดแถว (a row system) เพื่อปลูกดอกดาวเรืองแบบเพาะต้นกล้ามากกว่า 3,800 ต้น

อ่านเพิ่มเติม